As padariau operacija, kad padidinciau nari

Ir teko girdėti, kad visoms 4 pratybų dienoms jie gavo vos po 25 imitacinius šovinius. Pacientams, sergantiems POTS, nustatomas didesnis procentas autoimuninių sutrikimų, tokių kaip išsėtinė sklerozė, vilkligė, Sjögren sindromas arba celiakija.

Kai pasiekėme pusiaukelę, o kariai buvo jau išgėrę beveik visą vandenį ir vos svirduliavo po savo, kaip tuo metu atrodė, nežmoniško svorio kuprinėmis, prasidėjo klausimai — Vaidai, kiek dar liko?

Nekokios buvo veidų išraiškos, kai kolegos sužinojo, kad svirduliuosime dar tiek pat, kiek jau nusvirduliavome Patyrinėję žemėlapį, įvertinę likusį atstumą ir laiką, duotą užduočiai įvykdyti, supratome, kad duotas laikas — nerealus: likusį atstumą reikėtų įveikti maždaug triskart greičiau nei ėjome iki šiol.

Radijo ryšiu susisiekėme su vadu, pranešėme apie situaciją, bet paguodos jokios. Vado atsakymas: didinkite tempą.

Tax.lt narys lada

Ar didinome? Panašu, kad nė velnio. Bet ir tikrai nemažinome. Galų gale, jau beveik mirtinai išsekę, be jėgų pasiekėme susitelkimo rajoną, kuriame radome kitus būrio skyrius. Pasirodo, jie pasirinko gerokai trumpesnį kelią, kurio aš vengiau dėl to, kad jis, kaip man pasirodė, ėjo ne per nustatytų karo veiksmų teritoriją. Jie kelią susitrumpino visais kilometrais. Bet už tai mes išvengėme kontakto su priešu jo vaidmenį atliko iš Panevėžio atgabenta Husarų kuopa ir mums bent jau nereikėjo su kuprinėmis atlikinėti atsitraukimo vikšru.

Antras sugrybavimas? Labai gali būti. Bent jau skyriaus draugai man neturėtų būti dėkingi už tokį maršruto subraižymą. Atsipūtėme, gavome vandens atsargų papildymą ir į medicinos punktą išleidau vienintelę skyriaus merginą, kuri, nors ir nupukšėjo iki susitelkimo rajono kartu su visais, bet skundėsi labai stipriu galvos skausmu ir pykinimu — tikriausiai nuo pervargimo ir perkaitimo, galbūt ir nuo skysčių trūkumo.

Irma Laužikaitė

Kito kario tokius pačius simptomus šalinome paprasčiausiu ibuprofenu. Įsirengėme žiedinę gynybą ir jau galvojome, kad gausime atokvėpio, bet sužinojome kitą naujieną: prasidedant nakčiai teks dvi valandas patruliuoti. Laimei, be kuprinių. Nešulio saugoti palikome sunkiausių ginklų šeimininkus ir jau beveik visai sutemus, išsiruošėme į patrulį.

Žygiuojame sau tamsiais miško keliukais ir tolumoje lyg ir matome žybtelėjimą. Nuščiuvome, laukiame dar. Vėl žybt. Staigiai sušokome į pasalą šalikelėje ir laukiame sau toliau.

Ir tikrai — kažkas keliu eina, šnekučiuojasi sau tylomis.

As padariau operacija, kad padidinciau nari

Bet kad ir kaip tyliai, mirtinoje naktinio miško tyloje jų pokalbis prasimušė per iš įtampos smarkiai plakančios širdies dundėjimą. Jie į mano slaptažodžio klausimą nieko neatsako. Pakartoju savo klausimą dar kartą, o jie vis vien tyli.

Akivaizdu — slaptažodžio nežinoti gali tik priešas, todėl atidengiame ugnį. Jei šaudytume ne imitaciniais, o koviniais šoviniais, tikriausiai būtume galėję eiti ant kelio tikrinti kūnų, bet dabar tie kūnai, šiek tiek pabandę atsišaudyti, susirinko skudurus ir patepė slides kažkur miškais.

Dar pagulėjome toje pačioje pasaloje, pasiklausėme, ar niekas miške nebrazda ir nebando apeiti mūsų iš šono, ir patys tylutėliai patraukėme kad padidinciau nari priešo atsitraukimui priešinga kryptimi bei toliau tęsėme patrulį. Visi miegai išvaikyti, adrenalinas muša per lubas, akys plačios, ausys stačios. Bet išsišiepę ir laimingi iki ausų — kontaktas buvo akivaizdžiai sėkmingesnis mums nei priešams. Su šiokiais tokiais nuotykiais ir paklaidžiojimais baigę patruliavimą grįžome prie savo gynybinio žiedo ir sugulėme kelioms valandoms neramaus miego, kurį nepaliaujamai trukdė uodų zyzimas ir tikrai nepadėjo į miegmaišio vidų sukištas šautuvas.

Pratybos: antra diena - prireikė medikų pagalbos O kitą rytą mūsų laukė jau naujas kovinis įsakymas — 8 kilometrai žygio į kitą susitelkimo rajoną. Jau būtų ašaros byrėti pradėję pagalvojus, kad tuos kilometrus teks vėl klupinėti po kuprinėmis Bet vadai nudžiugino — kuprinės bus nuvežtos transportu, mums tereikės kovinės ekipuotės ginklų, amunicijos liemenių ir šalmų.

Labai trumpas šių pratybų apibūdinimas: tai buvo sunkiausia mano gyvenimo savaitė. O dabar šiek tiek plačiau.

Ką gi, vėl pasibraižytas maršrutas, į sunkvežimį sumestos kuprinės ir išjudėjome. Pakeliui, pelkėtame miške pradėjus nebesigaudyti aplinkoje, stabtelėjome pasitikrinti žemėlapio. Kariai sugulė į žiedinę gynybą, bet ar dėl miego trūkumo, ar dėl nuovargio, jiems smarkiai pristigo dėmesingumo. Bežiūrint į žemėlapį mūsų skyriui priskirtas pratybų stebėtojas keistai atsisuko į mišką ir patraukė mano dėmesį. Ogi, pasirodo, už kokių 20 metrų su kuprinėmis šlitinėja kiti kariai. Pagal pratybų scenarijų nustatytas kariaujančias puses žymintys ženklai — raiščiai žasto srityje — išdavė, kad tai yra priešai.

Patys to nesuvokdami prisileidome juos per spjūvio atstumą Jie mus taip pat pastebėjo, ir, atrodo, pasimetė ne ką mažiau už mane. Atsigulęs į šiokią tokią priedangą atidengiau ugnį ir pradėjau vadovauti skyriui. Pagalvojau, kad reikėtų elgtis kaip artimoje pasaloje — užmėtyti dūmais, po to — garsinėmis granatomis, o tuomet stoti į mūšį ir sutaršyti akivaizdžiai prastesnėje padėtyje esantį priešą jie buvo su kuprinėmis, tad kur kas mažiau judrūs už mus. Bet kol praėjo sumaištis ir prisidengėme dūmais, priešas sugebėjo atsitraukti į didesnį nei granatos metimo atstumą, todėl nusprendžiau, kad ir mums reikėtų trauktis.

Klaidingas sprendimas — iš tikrųjų reikėjo skyrių surikiuoti į kovinę grandį ir sutaršyti juos bei susirinkti visus jų šaudmenis Na, bet sumaištis ir patirties trūkumas padarė savo. Atsitraukėme nuo atsitraukiančio priešo. Trumpai šią situaciją galima įvardinti taip: supjoviau ne šiaip grybą, o tikrų tikriausią baravyką. Po tų aštuonių antros dienos kilometrų, atrodo, išvargome ne mažiau, nei pirmą dieną per žygį su kuprinėmis — miego trūkumas ir vakarykštis nuovargis daro savo.

Ir pasiekus naująjį susitelkimo rajoną į nuovargio aukas nurašau dar kad padidinciau nari savo karį. Bet už tai atgal gauname pusę paros pailsėjusią karę, kuri medikų globon buvo atiduota dar pirmą dieną. Kad padidinciau nari imsimės uždavinio įtikinti kitas pasaulio šalis kartu su mumis sudaryti susitarimą, kurio pakaktų, kad būtų imtasi dėl klimato kaitos iškilusio uždavinio.

Todėl renkamės dvejopą požiūrį: pirma, siunčiame stiprų signalą savo derybų partneriams; antra, prieš Kopenhagos konferenciją sutelkiame ES, remdamiesi tvirtais derybų įgaliojimais.

ES jau padėjo pagrindą siekti šio tikslo klimato kaitos ir energetikos priemonių paketu, dėl kurio m. Noriu išreikšti ypatingą dėkingumą už pareigingumą, kurį čia, Parlamente, daugelis rodė dirbdami su klimato kaitos ir energetikos priemonių paketu. Tada priimtu Europos Parlamento sprendimu ES suteikiama stipri derybinė pozicija. Šią savaitę bus į vietą sudėliotos paskutinės detalės siekiant pateikti visą šios stiprios pozicijos vaizdą.

Kitą savaitę Europos Vadovų Taryboje bus baigiamos derybos — žinau, kad daugelis jūsų atidžiai seks šią pabaigą. Esu patenkintas, kad kai kurie iš jūsų taip pat dalyvaus Kopenhagoje.

Be to, palankiai vertinu rezoliuciją, kurią šiuo metu rengia Europos Parlamentas. Išmetamųjų teršalų kiekis turi būti apribotas iki tokio lygio, kokio reikia norint išlaikyti ne didesnį nei dviejų laipsnių pagal Celsijų atšilimą.

As padariau operacija, kad padidinciau nari

Tai reiškia, kad šiuo metu pateiktų pasiūlymų nepakanka. Iki m. ES sumažins išmetamųjų teršalų kiekį 30 proc. Į 30 proc. Tačiau vien ES priemonių nepakanka siekiant užtikrinti, kad visuotinis atšilimas neviršytų dviejų laipsnių pagal Celsijų. Turime įtraukti visus. Mes matėme teikiančių vilties ženklų, pvz. Dabar raginame kitas išsivysčiusias šalis, ypač JAV, padidinti savo siūlomą mažinimą. Besivystančios šalys turi tvariojo vystymosi galimybę, kartu mažindamos išmetamųjų teršalų kiekį. Tai reiškia augimo, kai į aplinką išmetama mažai anglies dioksido, planavimą, kovos su klimato kaita priemonių integravimą ir nacionalinių vystymosi strategijų pritaikymą.

Tai yra būdas užtikrinti, kad kovos su klimato kaita bei vystymosi priemonės būtų įtrauktos į visus politinius sprendimus ir kad augimas duotų naudos visiems, ir būdas kurti bei pradėti taikyti demokratinį valdymą, kuriuo būtų prisidėta prie lygybės, kovos su skurdu ir skurdo mažinimo. Ypatingus reikalavimus keliame sparčiausiai besivystančioms šalims, ypač Kinijai, kuri yra didžiausią teršalų kiekį išmetanti šalis.

Vystymosi klausimui Kopenhagoje sudarytame susitarime neabejotinai turi būti skiriama daugiausia dėmesio. Europos Vadovų Kad padidinciau nari padarė išvadą, kad klimato kaita daro neigiamą poveikį pastangoms kovoti su skurdu ir įgyvendinti tvarųjį vystymąsi.

Klimato kaita kelia grėsmę Tūkstantmečio vystymosi tikslams. Derybų veikloje taip pat dalyvaus vystymosi ekspertai. Vystymosi klausimus ypač pabrėšime atsižvelgdami į vykstančias derybas.

Visos valstybės, išskyrus mažiausiai išsivysčiusias, turėtų pasidalyti atsakomybę už kovos su klimato kaita priemonių išlaidas, tačiau tie iš mūsų, kurie gyvename išsivysčiusiose šalyse, turime patys imtis iniciatyvos mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir finansuoti svarbias priemones.

Mums reikia darnios tarptautinės bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis ir paramos joms struktūros. Tokia struktūra sudarytų sąlygas mums padėti pačioms neturtingiausioms ir labiausiai pažeidžiamoms šalims, kurios dažnai daugiausia nukenčia nuo klimato kaitos. Šiuo atžvilgiu reikalingos prisitaikymo priemonės.

Galiausiai noriu pareikšti, kad ES pasirengusi rimtai prisiimti atsakomybę. Taryba žino, kokio masto finansavimo reikia. Apytikriais Komisijos paskaičiavimais, m.

  • Spustelekite nario nuotrauku pamokas
  • POTS sindromas yra labai klastinga liga, kurią nustatyti yra itin sudėtinga.

EUR per metus. Mes ES taip pat esame pasirengę iki m. Šiomis paskutinėmis savaitėmis iki Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo mūsų laukia didžiulis uždavinys. Todėl jūsų prašau nustatyti tempą.

As padariau operacija, kad padidinciau nari

Mums reikia valstybių narių vyriausybių vadovavimo, nacionalinių parlamentų pastangų ir ES valstybių narių gyventojų paramos. Šiame darbe labai svarbų vaidmenį turi suvaidinti Europos Parlamentas, jeigu norime Kopenhagoje pasiekti savo tikslus.

Karel De Gucht, Komisijos narys.

Jau žinote, kad Kopenhagoje nebus drąsaus sandorio, jeigu nebus atsižvelgta į besivystančių šalių susirūpinimą, — ne tik sparčiai augančios ekonomikos šalių, bet ir visų pirma labiausiai pažeidžiamų ir skurdžiausių besivystančių šalių susirūpinimą. Nepaisant to, gero sandėrio sudarymas Kopenhagoje kad padidinciau nari mūsų bendrus interesus.

Besivystančios šalys mažiausiai apsaugotos nuo klimato kaitos. ES yra pirmoji donorė pasaulyje ir lyderė kovoje su klimato kaita. Turime sujungti savo pastangas. Sprendžiant klimato kaitos problemą nėra vietos Šiaurės ir Pietų šalių konfrontacijai.

Norėčiau eiti dar toliau ir pasakyti, kad jokia kita sąjunga negali būti tokia ryžtinga ir veiksminga, kaip ta, kuri įtraukia labiausiai pažeidžiamas šalis ir tas šalis, kurios pateikė deryboms drąsiausius pasiūlymus, kaip kovoti su šia bėda, — kitaip tariant, Europa. Mūsų bendrą požiūrį į labiausiai pažeidžiamas šalis, kurio iki šiol buvo laikomasi Pasaulinio klimato kaitos aljanso pastangomis, sudaro trys panašios tarpusavyje susijusios ir vieną kitą sustiprinančios kryptys.

Pirma, politinių sąjungų kūrimas intensyvinant dialogą klimato kaitos klausimais. Atitinkamai buvo pasirašytos trys bendros politinės deklaracijos su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionų šalimis ir viena — su visa AKR šalių grupe.

Antra, patikimų politikos krypčių ir strategijų, susiejančių kovą su klimato kaita su vystymusi, propagavimas. Laikausi nuomonės, kad Kaip padidinti savo nario masaza klimato kaitai didinimo ir anglies dioksido išskyrimo į aplinką mažinimo politika turi būti integruota į mūsų partnerių platesnes vystymosi programas ir skurdo mažinimo strategijas.

Gali būti vienintelė vystymosi strategija, į kurią būtų įtraukti susirūpinimą keliantys su klimato kaita susiję klausimai, kuriais siekiama tvariosios plėtros ir skurdo mažinimo tikslų. Nesvarbu, kuris tikslas bus pasirinktas — jie abu svarbūs. Šiuo atžvilgiu jau remiame esamų nacionalinių mažiausiai išsivysčiusių šalių veiksmų adaptacijos programų įgyvendinimą penkiolikoje turinčių tam teisę šalių.

Dienos kadras

Trečia, skatinti ES atitinkamai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo veiksmų finansavimo, visų pirma prisitaikymo, labiausiai rūpimo toms šalims, kurios yra mažiausiai apsaugotos nuo klimato kaitos poveikio bet labai mažai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Iki Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo mums liko 50 dienų.

Lūkesčiai yra labai dideli. Nerimaujame dėl to, kad šiuo metu derybos pavojingai priartėjo prie padėties be išeities. Dabar laikas pateikti pasiūlymus.

Europa juos pateikė, todėl tikimės, kad mūsų partneriai taip pat juos pateiks. Pirmiausia pateikėme pasiūlymus dėl kad padidinciau nari. ES jau įtraukė į darbotvarkę drąsius siekius ir įsipareigojimus — iki šiol antrus pagal drąsą siekius ir įsipareigojimus, pateiktus deryboms. Mes jau garantavome vienašališką 20 proc. Antra, pateikėme pasiūlymus finansavimo srityje. Visi suprantame, kad sandėris dėl finansavimo lems, ar Kopenhagoje bus pasiektas susitarimas. Norėdama pasistūmėti į priekį derybose, rugsėjo mėn.

Vienas iš jų — trumpalaikį tarptautinį viešąjį kovos su klimato kaita finansavimą — m. Nesupratau kas nutiko. Su draugais linksmai leidome laiką ir staiga nualpau.

  • Nera klaidingo nario
  • Тобой кто-нибудь управляет.

Širdis pradėjo labai stipriai plakti, tarsi būčiau bėgusi maratoną, akyse aptemo ir nualpau. Kai atsibudau, jaučiausi labai pavargusi ir išsigandusi. Aplinkui buvo policija, medikai, išsigandę draugai, kažkur telefonu kalbanti mama — tikra beprotybė. Man atliko galybę testų ir nieko blogo nerado. Apskritai, man tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai iš niekur nieko nualpau. Tad kilo įtarimų, jog galbūt tai atsitiko dėl širdies problemų, todėl aš nuėjau pas kardiologą.

Tu jauniausia mano pacientė. Tilt table test. Man pasakė, kad jei aš neįveiksiu šio testo — vadinasi sergu POTS. Aš visiškai susimoviau.

Nuorodos kopijavimas

Įprastai mano širdies ritmas siekia 50 dūžių per minutę ir kai mane pirmą kartą pakėlė — jis staiga pašoko iki Iškart pradėjo svaigti galva, atsirado skausmas krūtinėje. Daktarai paklausė, kaip jaučiuosi ir kadangi esu labai pozityvus žmogus ir nemėgstu skųstis — pasakiau, kad šiek tiek svaigsta galva ir tiek.

Tačiau antroji testo dalis buvo siaubinga. Man suleido adrenalino, vėl paguldė 10 minučių ir tada pakėlė. Mano širdis daužėsi, kaip pašėlusi, jaučiausi silpna, pavargusi, galva sukosi, atrodė, kad tuoj tuoj atsijungsiu, bet kažkaip pavyko atsilaikyti.

Bendrai — jaučiausi labai blogai.

Pasiūlyk idėją

Man diagnozavo POTS. Dabar aš netoleruoju karščio, svaigsta galva, skauda krutinę, sutrinka kvėpavimas ir t. Taip pat labai daug prakaituoju ir kartu su prakaitu iš mano organizmo pasišalina skysčiai bei druskos.

Tad turiu vartoti daug druskos, gerti daug skysčių, nevartoti alkoholio, dėvėti kompresines kojines ir kitais būdais silpninti POTS simptomus, nes vaistų nuo šios ligos nėra. Esu mačiusi žmonių, kurie turi POTS sindromą ir yra prikaustyti prie neįgaliojo vežimėlio.

As padariau operacija, kad padidinciau nari

Esu laiminga, kad mano POTS simptomai yra ganėtinai kontroliuojami ir taip galiu šiek tiek pagerinti savo gyvenimo kokybę. Bobby medicininės problemos prasidėjo nuo virškinamojo trakto.

Jam buvo diagnozuotas eozinofilinis ezofagitas ir gastroenteritas. Galiausiai prisireikė maitinimo vamzdelio ir Bobby jau negalėjo net toleruoti aminorūgščių. Jis ir toliau patyrė nuolatinį skrandžio skausmą. Nusprendėme į mitybą grąžinti tam tikrų maisto produktų, nes neatrodė, kad padidinciau nari jo skausmas susijęs su maistu. Nors tai buvo fantastiška naujiena, mano sūnaus sveikata ir toliau blogėjo. Bobby nukrito kraujo spaudimas, padidėjo širdies ritmas ir atsirado galvos svaigimas.

Jį taip pat stipriai pykino, kankino skrandžio, raumenų, sąnarių, galvos ir kaklo skausmai. Mano sūnus pradėjo vemti, viduriavimą keitė vidurių užkietėjimas, skrandis lėtai išsituštindavo, iškilo rijimo problemų, kūną krėtė drebulys, dilgčiojo rankose, veidas papilkėjo ir atsirado tamsūs ratilai aplink akis, taip pat prasidėjo regos problemos neryškus ir šokinėjantis vaizdaiskankino siaubingas refliuksas, kurio buvo neįmano kontroliuoti jokiais vaistais, lėtinis skausmas, nemiga, smegenų rūkas, dėmesio problemos, nesugebėjimas reguliuoti kūno temperatūros ir kiti autoimuniniai sutrikimai.

Mano sūnui buvo diagnozuota POTS. Bobby buvo labai sportiškas, sveikas vaikas, kuris nuo penkerių metų žaidė beisbolą bei krepšinį.

Kadangi visų problemų vieno mitingo metu neįmanoma net įvardinti, nes kitu atveju toks mitingas truktų savaites, todėl siūlau orientuotis į pagrindines problemas. Kai pagrindinės problemos yra įveikiamos, tada ir mažesnes galima spręsti. Juk svarbiau, kai žmogus yra žudomas, o ne, kai yra ant jo negražiai sakoma. Taigi pagrindinis pasiūlymas yra kalbėti daugiausiai apie pagrindines valstybės problemas ir BŪTINAI teikti pasiūlymus, kaip jas galima būtų išspręsti. Nes be pagrindinių problemų įvardijimo ir be siūlymų joms spręsti, mitingas tampa per daug pilkas.

Jis atsidūrė neįgaliojo vežimėlyje ir vos galėjo pakilti nuo lovos. Jis buvo talentingas vaikas ir gerai mokėsi mokykloje, bet dėl regėjimo sutrikimų jau negalėjo net skaityti. Šią vasarą mano sūnui buvo pagaliau diagnozuotas Ehlers-Danlos hiperaktyvumo sindromas.

Tai buvo trūkstama dėlionės dalis, susijusi su visomis jo diagnozėmis.

As padariau operacija, kad padidinciau nari

Nors simptomai atitiko POTS diagnozę, bet sūnaus sveikata sparčiai blogėjo ir ekstremalūs simptomai reiškė, kad vis dar kažko trūksta. Mano nuojauta kuždėjo, kad turi būti dar kažkas. Tad aš pradėjau tyrinėti viską, kas susiję su Ehlers-Danlos sindromu ir radau informacijos apie Chiari Malformation. Tai yra tokia būklė, kai smegenų audinys patenka į stuburo kanalą. Bet aš dar nusiunčiau savo sūnaus MRT duomenis į Chiari institutą ir jie diagnozavo mano sūnui Chiari Malformation, retrofleksinį odontoidą ir kaukolės nestabilumą.

Jam reikėjo smegenų operacijos.

Daugiau informacijos žr. Klimato kaita ir besivystančios šalys atsižvelgiant į Kopenhagoje vyksiančią Jungtinių Tautų konferenciją klimato kaitos klausimu diskusijos Kalbų vaizdo įrašas Pirmininkas. Andreas Carlgren, einantis Tarybos Pirmininko pareigas.

Bobby smegenų kamienas buvo suspaustas — tai kontroliuoja visą autonominę kūno funkciją. Ar tai galėjo būti POTS priežastis? Dėl to vaistai neveikė? Viskas atrodė logiška. Mano sūnui atliko operaciją. Buvo sunku po jos atsigauti, bet VISI simptomai dingo. Nėra pastovaus skrandžio skausmo.

Kaip leisite vasarą?

Kadangi visų problemų vieno mitingo metu neįmanoma net įvardinti, nes kitu atveju toks mitingas truktų savaites, todėl siūlau orientuotis į pagrindines problemas. Kai pagrindinės problemos yra įveikiamos, tada ir mažesnes galima spręsti.

Juk svarbiau, kai žmogus yra žudomas, o ne, kai yra ant jo negražiai sakoma. Taigi pagrindinis pasiūlymas yra kalbėti daugiausiai apie pagrindines valstybės problemas ir BŪTINAI teikti pasiūlymus, kaip jas galima būtų išspręsti. Nes be pagrindinių problemų įvardijimo ir be siūlymų joms spręsti, mitingas tampa per daug pilkas. Jis tampa tradicinis, ne toks rimtas. Atitinkami žmonės tuo pasinaudos. FNTT vadovų atleidimas, Garliavos mergaitės problemos ir panašios bėdos yra labai aktualios.

Tačiau tam, kad pritraukti daugiau žmonių į mitingą, į veiklą, o tuo pačiu ir jaunimo, reikia kitokios strategijos. Šiandien pagrindinė Lietuvos problema yra emigracija. Kodėl žmonės emigruoja? Dėl to, kad valstybėje nėra pakankamai darbo vietų, maži atlyginimai, aukštos kainos. Silpna ekonomika.