Profesines sajungos nariu mokymas

Praėjusiais metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas — seminarų ciklas moksleiviams ir studentams apie pirmąjį darbą. O toliau — visos durys atviros. Siekiame suformuoti naują požiūrį, naują poziciją, remiamės ES šalių patirtimi. Mes siekiame, kad į ugdymo programą, kaip papildomas dalykas, būtų įtraukta darbo teisė, kad moksleiviai būtų supažindinti bent jau su baziniais darbo teisės dalykais, ir žinotų, kad Lietuvoje tikrai galima gyventi ir nereikia bėgti, tereikia tik patiems pasistengti ir nenuleisti rankų, jeigu pirmą kartą nepasiseka.

Deryboms pirmininkavo Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas. Šalys pristatė viena kitai savo reikalavimus ir vizijas dėl naujos Sutarties.

Apie LSADPS

Malonu konstatuoti, kad derybos vyko profesinėms sąjungoms laikantis vieningos pozicijos. Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojams ir jų atstovams, nurodytiems šiame straipsnyje, dalyvauti diskusijose svarstant darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto toliau šiame straipsnyje — komitetas steigimo tvarka ir jo funkcijos: 1 komitetas steigiamas įmonėje, kurioje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų.

Komitetas sudaromas dvišaliu principu — iš vienodo skaičiaus darbdavio skirtų bei įmonės profesinės sąjungos pasiūlytų ir įmonės darbuotojų susirinkime konferencijoje komiteto nariais patvirtintų atstovų. Jeigu įmonėje yra daugiau negu viena profesinė sąjunga, profesinės sąjungos deleguoja į komitetą savo atstovus arba paveda vienai profesinei sąjungai deleguoti į komitetą atstovus.

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

Šie atstovai darbuotojų susirinkime konferencijoje patvirtinami komiteto nariais. Jeigu ne visi įmonės darbuotojai yra profesinių sąjungų nariai, profesinėms sąjungoms ir darbuotojams komitete atstovauja profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovai, dėl jų skaičiaus komitete sprendimą priima darbuotojų susirinkimas konferencija.

Jeigu įmonėje profesinės sąjungos nėra, darbuotojams komitete atstovauja į komitetą darbuotojų kolektyvo susirinkime konferencijoje išrinkti darbuotojų atstovai; 2 kai kurių ekonominės veiklos sričių, pasižyminčių didesne profesine rizika, įmonėse komitetas gali būti steigiamas, kai darbuotojų yra mažiau negu Tokių ekonominės veiklos sričių sąrašas nustatomas tvirtinant Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendruosius nuostatus; 3 jeigu įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, komitetas gali būti steigiamas darbdavio ar profesinės sąjungos iniciatyva arba daugiau kaip pusės įmonės darbuotojų reikalavimu; 4 komiteto veiklą organizuoja ir jam vadovauja komiteto pirmininkas — darbdavys arba vienas iš jo paskirtų atstovų komitete.

Pirmininkas organizuoja komiteto darbą.

Padidinti Dick 5 ziurekite internete Skyles dydis varpoje

Egzistuoja kultūriniai skirtumai; šalys buvo paveiktos ir karo, ir kitų istorinių aplinkybių, turėjusių tam lemiamos įtakos. Kitas labai svarbus dalykas — nereikia lyginti, kiek yra narių profesinėse sąjungose skirtingose šalyse, nes svarbiau yra aktyvių narių skaičius. Taip pat reikia paminėti, kad profesinių sąjungų dėka sudaromos įvairaus lygmens įmonės, šakos ar nacionalinio kolektyvinės sutartys.

Sėkmingų kolektyvinių derybų metu su darbdaviais pavyksta sutarti dėl tokių papildomų garantijų darbuotojams, kurios nenumatytos Darbo kodekse. Beje, šiomis dienomis mus pasiekė gera žinia, jog Lietuva tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare.

Prenumeruok naujienlaiškį!

Taigi, tikėtina, kad mūsų šalyje nuo šiol gali suaktyvėti įvairaus lygmens kolektyvinės derybos, mat šios organizacijos ekspertai, remdamiesi naujausiais šalių tyrimais, nuolat pabrėžia, kad nėra kito įrankio pajamų nelygybei mažinti, kaip kolektyvinės sutartys.

Tad ir mes, profesinės sąjungos, viliamės, kad narystė šioje organizacijoje prisidės prie įvairių mūsų šalies visuomenės grupių, o tuo pačiu ir darbuotojų, gerovės. Tai dirbančiųjų gynybos institucija, darbdavių ir Vyriausybės partneris, turintis tvirtas pozicijas. Žmonės tose šalyse profesinėmis sąjungomis tiki ir buriasi į jas. To linkėčiau ir Lietuvos žmonėms. Reikia rūpintis savimi, savo artimaisiais, ir atsisakyti įvairių išankstinių nuostatų profesinių sąjungų atžvilgiu, ypač jaunimui.

Skaitomiausi

Kiek veiklos efektyvumui svarbus narių skaičius? Štai, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kaip ir Lietuvoje, darbuotojai negausiai jungiasi į profesines sąjungas, tačiau, nepaisant to, Prancūzijoje profesinės sąjungos geba labai efektyviai mobilizuoti vieno ar kito sektoriaus darbuotojus. Ir tas solidarumas yra ne tik kultūrinis dalykas, bet ir įtvirtintas teisiškai. Štai, pavyzdžiui, rengia streiką autobusų arba metro vairuotojai, tai geležinkeliečiai, kaip transporto sektoriaus atstovai, turi teisę rengti palaikomąjį streiką.

Ar galima priartinti namo salygas Namu nariu patobulinimo irenginys

Pas mus toks dalykas nėra apibrėžtas nei teisiškai, nei apskritai būtų suprantamas. Lietuvoje įmonės lygiu, tarkim visų įmonės padalinių lygiu, paskelbti streiką turbūt būtų neįmanoma, ką jau kalbėti apie viso sektoriaus streiką arba palaikomąjį streiką. Kita vertus, čia ir pilietiškumo klausimas. Prancūzijoje visuomenė gana pilietiška, jos nariai jungiasi į įvairias nevyriausybines organizacijas, solidarizuojasi; tos organizacijos veikia aktyviai ir yra labai stiprios.

Populiariausi

Galiausiai, mobilizuoti vieno ar kito sektoriaus darbuotojus padeda ir tai, kad profesinės sąjungos Prancūzijoje turi istoriškai susiformavusį labai stiprų autoritetą. Mūsų valdžia tai pat atkreipia dėmesį į mitinguojančius, bet, jeigu tyliai burnoji šeimos ar draugų rate, natūraliai lieki neišgirstas.

Bylos 15 straipsnis. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.

Mūsų pilietinė visuomenė silpna ir tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Jaunus žmones reikia pradėti šviesti dar mokykloje, papasakoti jiems apie profesinių sąjungų veiklą, pasakyti, į kokią darbo rinką jie pateks, kokios socialinės garantijos jų laukia, kokių lūkesčių jie gali turėti.

Be minėtų veiksnių, profesinių sąjungų veiklos efektyvumą lemia jų pačių aktyvumas, novatoriškumas, sąžiningumas; turimos lėšos; darbo kodekso ir kitų įstatymų nuostatos.

  • Mokymai profesinių sąjungų aktyvui (I etapas) - Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija
  • Profesinės sąjungos nariai mokėsi derėtis ir spręsti savo klausimus – LPS "Solidarumas"

Gal reikėtų žmones paraginti kovoti dėl didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų čia, o nemėginti pabėgti kitur? Praėjusiais metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas — seminarų ciklas moksleiviams ir studentams apie pirmąjį darbą. Susitikimų mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir universitetuose metu suteikiame jaunuoliams bazines žinias, kaip turėtų atrodyti darbo sutartis, kokios yra būtinosios darbo sutarties sąlygos, kad jaunas žmogus suprastų ir žinotų, ko tikėtis darbinantis, informuojame su kokiais sunkumais gali susidurti įsidarbinęs, papasakojame apie viršvalandžius, mokesčių sistemą, kodėl reikia mokėti mokesčius, kokios gali būti pasekmės, jeigu mokesčių nemokame.

kuris is tikruju padidino narys Nekilnojamasis pasirengimas didinti nariui

Jis skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Jo tikslas supažindinti jaunimą su dabartinės darbo rinkos poreikiais, reikalingomis kompetencijomis, įgūdžiais, galimybėmis. Suvienijus jėgas, projektą įgyvendinti lengviau, nes galime pasiekti žymiai daugiau moksleivių, apvažiuoti daugiau mokyklų ir žinią paskleisti žymiai plačiau.

Žinoma, išvažiavusius laimės ieškoti svetur įkalbėti sugrįžti bus sunku, bet galime pamėginti sustabdyti jaunus žmones nuo emigracijos, suteikdami jiems žinių, šviesdami. Mes siekiame, kad į ugdymo programą, kaip papildomas dalykas, būtų įtraukta darbo teisė, kad moksleiviai būtų supažindinti bent jau su baziniais darbo teisės dalykais, ir žinotų, kad Lietuvoje tikrai galima gyventi ir nereikia bėgti, tereikia tik patiems pasistengti ir nenuleisti rankų, jeigu pirmą kartą nepasiseka.

Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų. LSADPS periodiškai organizuoja visų lygių respublikinio, regioninio, vietinio švietimą profsąjungos nariams ir aktyvui. Organizuoja tikslinius seminarus dirbantiesiems dėl saugaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, streso ir psichologinės įtampos, AIDS problemų, ruošia mokymo programas, metodinę ir kitą medžiagą sociologinių apklausų bei surinktos iš profesinių sąjungų organizacijų informacijos pagrindu. Taip pat LSADPS aktyviai bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su kitomis sveikatos sistemoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis sprendžiant sveikatos sistemoje iškilusias problemas, inicijuojant įstatymų pakeitimus ir papildymus. Pirmą kartą sveikatos sistemos istorijoje m.

Taip pat norėčiau paraginti nebijoti kovoti dėl savo teisių. Štai turime puikiai veikiančią Darbo ginčų komisiją, kuri tikrai efektyviai išsprendžia darbo ginčus ir padeda darbuotojams apginti savo teises. Kreipimosi į šią komisiją procedūra labai paprasta, ir kiekvienas darbuotojas, esant reikalui, gali kreiptis dėl pagalbos.