Vidutinio dydzio pilietybes narys.

Jei tuos 65 proc. Ir jie gana tolygiai atstovauja skirtingas nuomones turinčioms stovykloms.

Ar pavyks referendumas dėl dvigubos pilietybės? Algis Krupavičius, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Kartu su LR Prezidento rinkimais surengti net du referendumus — dėl Seimo narių skaičiaus ir dvigubos pilietybės — yra bravūriškas valdančiųjų žingsnis. Kaip buvo galima prognozuoti, prezidento rinkimų kampanija 90 ar net daugiau procentų uždengė abiejų referendumų agitacijos ir informavimo kampanijas. Būtų sudėtinga užginčyti, kad pilietybės klausimas be išlygų vertintinas kaip vienas svarbiausių šalies gyvenime.

Ar pavyks referendumas dėl dvigubos pilietybės?

Tačiau visi svarbūs klausimai reikalauja adekvačios diskusijos dėl jų. Ypač tais atvejais, kai nuomonės visuomenėje yra nevienareikšmės. Dar daugiau — LR Konstitucijos 12 straipsnio, kuris reguliuoja pilietybę, pakeitimo sąlygos yra itin griežtos, nes galioja dviejų absoliučių daugumų barjerai, t.

Vidutinio dydzio pilietybes narys

Tad, jei pereitume į skaičių kalbą, už naują Konstitucijos 12 straipsnio redakciją turi balsuoti daugiau nei 1,2 mln. Trumpai tariant, jei šiame referendume dalyvautų kiek daugiau nei pusė rinkėjų, nes toks yra įprastas aktyvumo lygis Lietuvoje, už dvigubą pilietybę turėtų pasisakyti beveik 90 proc. Nuo dalyvavusių referendumuose rinkėjų tokius rezultatus yra pavykę pasiekti m.

Informacija Baltarusijos piliečiams

Bendras paveikslas nėra toks blogas. Pavyzdžių, kad galima priimti sprendimus referendumo būdu, turime. Tačiau… Informavimo dėl dvigubos pilietybės kampanija daugiau nei nematoma. Ir dar — ji itin pilka, nors vyriausybė yra įsipareigojusi ją vykdyti. Viešojoje erdvėje diskusija itin išsigaravusi.

Ar pavyks referendumas dėl dvigubos pilietybės? Algis Krupavičius, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Kartu su LR Prezidento rinkimais surengti net du referendumus — dėl Seimo narių skaičiaus ir dvigubos pilietybės — yra bravūriškas valdančiųjų žingsnis. Kaip buvo galima prognozuoti, prezidento rinkimų kampanija 90 ar net daugiau procentų uždengė abiejų referendumų agitacijos ir informavimo kampanijas. Būtų sudėtinga užginčyti, kad pilietybės klausimas be išlygų vertintinas kaip vienas svarbiausių šalies gyvenime. Tačiau visi svarbūs klausimai reikalauja adekvačios diskusijos dėl jų.

Po tokios kampanijos tikėtis informuoto apsisprendimo yra, švelniai tariant, naivu. Tad informavimo apie referendumą namų darbai tikrai nėra padaryti.

Vietoj to yra lengvai manipuliuojama balsavimo taisyklėmis, nes viena diena yra papildomai pridėta prie išankstinio balsavimo. Vietoj įprastų keturių dienų dabar yra penkios. Bet toks lengvas manipuliavimas balsavimo terminais yra kiek neskanus — čia tik ironiškas pastebėjimas.

Vidutinio dydzio pilietybes narys

Dar daugiau, šio referendumo sudvejinimas su prezidento rinkimais turi papildomų rinkėjų valdžios kandidatui mobilizavimo potekstę. Nors toks referendumas pagal apibrėžimą ir turinį turėtų būti viršpartinis, o rinkėjų sprendimas jame itin informuotas. Tad tokiam referendumui laikas turėjo būti pasirinktas po prezidento rinkimų.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindai Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama: 2 suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka; 3 suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka; 4 suteikus Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka; 5 grąžinus Lietuvos Respublikos pilietybę; 6 Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimstant, kai vaiko tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai 1.

Tuomet minėtas viršpartiškumo ir informuotumo sąlygas būtų daug paprasčiau išpildyti. Dabar jas nugalėjo partinis savanaudiškumas, kurio išdavoje pilietybės referendumas iš esmės paverstas prezidento rinkimų priedėliu.

Bet šis tekstas pirmiausia apie tai, kokios visuomenėje sklando nuotaikos dėl dvigubos pilietybės.

Archive:Migracijos ir gyventojų migrantų statistika

Beje, visuomenės nuomonės tyrimų duomenų kažkaip irgi neskelbiama, nors jie buvo daryti. Gal jų rezultatai nepalankūs referendumo iniciatoriams?

Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma. Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu meras šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba savivaldybės tarybos nario mandato.

Ką ten gali žinoti? Vis vien nuo to gali apimti toks deja vu jausmas. Link buvusių senų laikų.

  • Ar pavyks referendumas dėl dvigubos pilietybės?
  • Ar pavyks referendumas dėl dvigubos pilietybės? | VDU

Joje dvigubai pilietybei visiškai pritarė arba pritarė 65,1 proc. Jei tuos 65 Vidutinio dydzio pilietybes narys. Bet paprastai realiame balsavime dalyvauja žymiai mažiau rinkėjų.

Ir jie gana tolygiai atstovauja skirtingas nuomones turinčioms stovykloms.

Vidutinio dydzio pilietybes narys

Tad labai tikėtina, kad esamų 65 proc. Pasakykite apie kiekvieną iš šių teiginių, ar jūs jiems pritariate ar nepritariate? Lietuvos Respublikos piliečiams pagal kilmę turi būti leista turėti dvigubą pilietybę Šiame kontekste — kelios pastabos apie socio-demografinius dvigubos pilietybės šalininkų ir oponentų ypatumus.

Ar pavyks referendumas dėl dvigubos pilietybės? Galimybių dar yra, bet namų darbai nepadaryti

Prieš pasisakė santykinai kiek daugiau apklaustųjų metų amžiaus grupėje ir tarp gyvenančių vidutinio dydžio miestuose — po 15 proc. Ko gero, įdomesnis kintamasis nei socio- demografiniai bruožai yra dvigubos pilietybės šalininkų pasiskirstymas pagal artumą partijai.

Diskusija „Ar verta keisti Konstituciją dėl dvigubos pilietybės?“ politikų sesija

Mažiausiai dvigubai pilietybei pritaria neturintys Vidutinio dydzio pilietybes narys partinių tapatybių — net 59,3 proc. Prasta žinia šio referendumo iniciatoriams, kad tokių respondentų yra beveik pusė visoje imtyje. Tad jų apsisprendimas gali būti itin svarbus referendumo rezultatams.

Navigacija

Santykinai mažiau, palyginus su kitomis partijomis, dvigubą pilietybę remia Tvarkos ir teisingumo partijos 60,3 proc. Visgi, jei reikėtų lažintis, kad referendumas dėl pilietybės baigsis teigiamai, tai būtų gana rizikingos lažybos.

Bet net politikoje nebūna, kad kaip nors nebūtų, tad tikrai koks nors sprendimas šiame referendume bus… Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą m. S-MIP finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

  • Svarbiausi statistiniai faktai Migracijos srautai m.
  • Informacija Baltarusijos piliečiams

Parašykite komentarą El.