Mokymasis padidinti nari,

Lisabonos Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas, — atsižvelgdamas į EB sutarties ir straipsnį, — atsižvelgdamas į savo m. Jis taip pat rodo, kad 84 proc.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas, — atsižvelgdamas į EB sutarties ir straipsnį, — atsižvelgdamas į savo m.

Mokymasis padidinti nari

Barselonoje, tikslus ir pabrėžia valstybių narių pažangos siekiant tikslo aprūpinti vietomis vaikų lopšelyje ir darželyje ir teikti ikimokyklinį švietimą, taip pat nustatant Vaikų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros dieną, svarbą; kartu pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės dar gerokai atsilieka nuo Barselonos tikslų pasiekimo grafiko; Veiksmingo mokymo skatinimo priemonės apima mokymosi vietų prieinamumą, palankesnes sąlygas mokytis darbo vietoje, pritaikant darbo valandas, vietines vaikų priežiūros įstaigas, nuotolinio mokymosi paslaugas neįgaliesiems ir pažeidžiamiems atokiose vietovėse gyvenantiems asmenims, informaciją ir patarimus apie visą gyvenimą trunkančio mokymosi priemones bei darbo galimybes, specializuotas programas ir lanksčią mokymo tvarką — tai taip pat turi būti visuotinai pripažinta siekiant sudaryti sąlygas profesiniam tobulėjimui;