Kaip nustatyti nario dydi, nepaisant to

Pirma, kiekvienas sodininkas, nepaisant to, yra jis sodininkų bendrijos narys ar ne, yra tų bendrojo naudojimo objektų, kuriems pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti buvo panaudotos ir jo lėšos ar darbas, bendraturtis Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. Atsižvelgdamas į šį prašymą, teismas pažymi, kad pagal CPK str. Jeigu vienas iš bendratučių nevykdo savo pareigos išlaikyti bendrą turtą, tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.

Kaip nustatyti nario dydi, nepaisant to

Kooperatinės bendrovės nario teisės ir pareigos 1. Kooperatinės bendrovės narys turi teisę: 1 dalyvauti kooperatinės bendrovės narių susirinkime, rinkti valdymo ir kontrolės organų narius ir būti į juos išrinktas; 2 balsuojant turėti vieną balsą, nepaisant pajaus dydžio, arba kooperatinės bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad nario turimų balsų skaičius nustatomas pagal jo dalyvavimą kooperatinės bendrovės veikloje apyvartąišskyrus kapitalo investicijas pajinius įnašusir nustatyta tokio balsų skaičiavimo tvarka — vienam nariui gali būti skiriami ne daugiau kaip 5 balsai, tačiau ne daugiau kaip 20 procentų visų balsų, o kooperatinės bendrovės, kurios daugiau kaip pusę visų narių sudaro kooperatinės bendrovės, nariui — ne daugiau kaip 30 procentų visų balsų.

Kai kooperatinės bendrovės, kurios daugiau kaip pusę visų narių sudaro kooperatinės bendrovės, įstatuose nustatyta, kad vienam nariui skiriama daugiau kaip 20 procentų visų balsų, įstatų nustatyta riba netaikoma ir kiekvieno kooperatinės bendrovės nario balsai proporcingai sumažinami, kad būtų skiriama ne daugiau kaip 20 procentų visų balsų, jei kooperatinę bendrovę sudarančių narių — kooperatinių bendrovių skaičius sumažėja iki pusės visų narių ar tampa dar mažesnis. Kooperatinės bendrovės narys turi teisę įstatuose nustatyta tvarka perleisti jam priklausančią balsavimo teisę kitam kooperatinės bendrovės nariui narių atstovui ar trečiajam asmeniui arba paskirti įgaliotinį, atstovausiantį jam narių susirinkime.

Kooperatinės bendrovės įstatuose turi būti nustatytas didžiausias vieno įgaliotinio galimų atstovauti narių skaičius.

Kaip nustatyti nario dydi, nepaisant to

IX nuo 05 11 Žin. X nuo 10 01 Žin. Kooperatinės bendrovės narys privalo laikytis įstatų, vykdyti kooperatinės bendrovės organų sprendimus, vykdyti apyvartą su kooperatine bendrove, tausoti kooperatinės bendrovės turtą, rūpintis jo didinimu.

Kooperatinės bendrovės nario kitos teisės ir pareigos nustatomos kooperatinės bendrovės įstatuose. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių kooperatyvų Kaip nustatyti nario dydi Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Kaip nustatyti nario dydi, nepaisant to