Padidejes narys 3 ziureti,

Fondas gali vykdyti savo veiklą Sąjungos valstybių narių teritorijose, Sąjungos šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse, taip pat Europos laisvosios prekybos asociacijos EFTA šalyse. Pasiūlymų dėl vykdomojo direktoriaus ir jo pavaduotojo skyrimo pateikimo tvarka nustatoma Darbo reglamente. Vykdomasis direktorius atstovauja Fondui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis ir teismo procesuose. Be to, buvęs narys ir toliau lieka įpareigotas įvykdyti kiekvieną raginimą sumokėti už neapmokėtas akcijas, kiek būtų reikėję sumokėti, jei Fondo kapitalo sumažėjimas būtų įvykęs ir paraginta būtų buvę tada, kai buvo nustatyta jo akcijų išpirkimo kaina. Pajamos Fondo nariams išdalijamos proporcingai kiekvieno jų turimų akcijų skaičiui. Turtas Fondo nariams padalijamas proporcingai kiekvieno nario indėliui į Fondo kapitalą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia: raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir ar reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus; propaguoti ir ar reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas.

Matmenys ir fotografijos narys

Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui.

Pratimai, didinantys nari

Už paskelbtą komentarą atsako jį paskelbęs skaitytojas, kuris dėl jo turinio gali būti patrauktas baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Komentare mes tiesiogiai nerodome komentaro autoriaus IP adreso, tačiau jis gali būti perduotas teisėsaugos institucijoms LR įstatymuose nustatyta tvarka.

Kokio dydzio yra 17 metu paauglio narys