Valstybes dimensijos

Tačiau tokį jų elgesį nesunkiai galima atpažinti iš šono. Tarp didžiausių kliūčių galima paminėti nepakankamą iniciatyvų koordinavimą, matomumą ir prieinamumą bei nepakankamas arba netinkamas priemones šiems tikslams pasiekti. Ypač svarbu įtraukti su Vidurio ir Rytų Europa susijusius klausimus į šalių, buvusių valstybėmis narėmis iki m. Svarbu kaip dirbsime su mūsų partneriais Europos Sąjungos ir NATO viduje, spręsdami šių institucijų ateities, transformacijos klausimus. Manau, kad ir šioms šalims reikėtų pasiūlyti santykių su Europos Sąjunga viziją.

ESBO Ekonominės-aplinkosauginės dimensijos įgyvendinimo susitikime pranešimą skaitė Lietuvos susisiekimo viceministras A.

Šliupas Sukurta Šio renginio tikslas - ESBO valstybių dalyvių įsipareigojimų peržiūra EAD, siekiant stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp valstybių pagrindinėmis šios dimensijos temomis.

Valstybes dimensijos

Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas ESBO įsipareigojimų gero valdymo srityje peržiūrai. Pirmą renginio dieną nagrinėtos kovos su korupcija ir įstatymų viršenybės, gero valdymo transporto srityje ir prekybos palengvinimo, gero aplinkosaugos valdymo temos.

Antrą renginio dieną aptartas bendradarbiavimo stiprinimas energetikos srityje, tvarios plėtros skatinimas, siekiant stiprinti saugumą ir stabilumą regione, diskutuota dėl ESBO EAD stiprinimo ir pasirengimo Hamburgo Ministrų tarybos susitikimui.

Valstybes dimensijos

Renginyje dalyvavo Lietuvos susisiekimo viceministras A. Šliupas pabrėžė, jog m. Lietuvos pirmininkavimo ESBO metu vienas pagrindinių prioritetų buvo darnaus transporto plėtra.

Valstybes dimensijos

Jis pažymėjo, jog Lietuva siekia prisidėti prie ESBO įsipareigojimų transporto srityje tolesnio įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skirdama transporto, sienų kirtimo palengvinimo, aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimų sprendimui. Šios traukinių vėžės tikslas - sujungti Baltijos ir Valstybes dimensijos Sąjungos šalių geležinkelių tinklą, sustiprinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir prisidėti prie bendros Europos transporto erdvės sukūrimo.

Naujienlaiškio prenumerata.

Valstybes dimensijos